Wij respecteren de privacy van onze gasten en van de bezoekers van onze website en  dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring laten wij weten, welke gegevens wij onder andere verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring en het cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens worden bewaard

Wij streven er naar om u een fijn verblijf te bezorgen en correct te informeren over ons aanbod. Daarvoor hebben wij enkele gegevens van u nodig, zodat wij u optimaal kunnen bedienen.

Reservering

Wanneer u een verblijf bij ons reserveert, verwerken wij diverse gegevens. Hieronder vallen onder andere uw NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres, als ook aankomst- en vertrekdata, reisgezelschap en evt. voorkeuren. Deze gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen in de door ons gebruikte reserveringssoftware. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Formulier op de website

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Waarom worden de gegevens bewaard

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Er is dan ook altijd een juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overeenkomst

Wanneer u een verblijf bij ons boekt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Wettelijke verplichting

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister.

Gerechtvaardigd belang

Wij zijn altijd bezig om onze diensten te optimaliseren en te vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en voor het verzenden van een nieuwsbrief. Indien u laatstgenoemde niet op prijs stelt, kunt u dit bij ons aangeven.

Hoelang worden uw gegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Veiligheid van uw gegevens

Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.  Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Camping Mounewetter B.V.

Jorrit en Klazina Plantenga

Mouneplein 1

8748 DT Witmarsum

info@rcmounewetter.nl

Aanpassen privacy statement

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.

Cookiebeleid

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo.

Statistieken

Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Daarnaast gebruiken we Hotjar als analyse tool. Zo krijgen we inzicht in hoe de website gebruikt wordt en zo kunnen we hier aanpassingen op doen voor een betere gebruikservaring.

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen: 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit cookiebeleid kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie beleid zullen via de website bekend worden gemaakt.